Posted on 9 May 2023, for BOOST

Voorzitter (8-16u p/maand)

Over BOOST

BOOST is een dynamische ontmoetingsplek in Amsterdam waar mensen met en zonder vluchtachtergrond samenwerken aan integratie, participatie en persoonlijk perspectief. Wekelijks doen een paar honderd mensen mee in het gevarieerde programma, dat gericht is op drie pijlers: taal, ontmoeting en ontwikkeling. 

Wij staan voor een samenleving waar iedereen kan meedoen. Waar nieuwkomers welkom worden geheten, en integratie wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van de samenleving. 

We geloven in de kracht van de stad. Dat nieuwe Amsterdammers en mensen die al langer in de stad wonen op een informele en betrokken manier heel veel voor elkaar kunnen betekenen.

En we geloven in het belang van een fysieke plek. Waar je elkaar tegenkomt, waar je samen actief kunt zijn, waar je welkom bent, en (jezelf) mag zijn. 

 

De voorzitter 

De voorzitter heeft een duidelijke visie op de positie en perspectief van vluchtelingen in Nederland, en is voor de buitenwereld een bekend of herkenbaar persoon.

De voorzitter is het gezicht van het bestuur en vertegenwoordigt het bestuur formeel naar buiten. In de praktijk wordt BOOST in eerste instantie vertegenwoordigd door de algemeen coördinator van BOOST. De voorzitter van het bestuur heeft affiniteit en/of aantoonbare ervaring met (vluchtelingen)organisaties die visie en inhoud centraal stellen bij de verdere doorontwikkeling en professionalisering.

De voorzitter van het bestuur en de algemeen coördinator van BOOST stemmen geregeld informeel met elkaar af.

Competenties

   1. Externe positionering

De voorzitter heeft een breed netwerk en goede contactuele eigenschappen. Is in staat (informele) netwerken effectief aan te wenden om doelstellingen te realiseren. Vertegenwoordigt de stichting en achterban waar nodig bij overheden en andere stakeholders. Is gericht op de belangenbehartiging en de versterking van het imago en de positie van de stichting.

   2. Verbindend en stimulerend leiderschap

De voorzitter heeft het vermogen om in teamverband te werken en leiding te geven aan het bestuur. Kan goed luisteren en weet standpunten goed en overtuigend voor het voetlicht te brengen. Ziet oplossingen in plaats van problemen. Is in staat bruggen te bouwen tussen mensen en groepen. Inspireert en motiveert. Is samen met de algemeen coördinator het aansprekende en herkenbare boegbeeld van/voor de stichting. 

De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur voor, en hij/zij draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur. De voorzitter voert functioneringsgesprekken met de algemeen coördinator, en evalueert periodiek het functioneren van bestuur en bestuursleden.

   3. Omgevingssensitiviteit

De voorzitter heeft een brede scope en is goed geïnformeerd over maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren die van belang zijn voor nieuwkomers. Heeft daarnaast kennis van de positie en invloed van de stakeholders, ziet verbanden en weet onderwerpen te verbinden aan de belangen van de stichting. 

De geschatte tijdsinvestering voor deze functie bedraagt gemiddeld 1 à 2 dagdelen per maand.

Reacties en informatie

Diversiteit en inclusie vinden wij belangrijk bij BOOST, die waarden zien wij ook graag terug in ons team. Wij moedigen specifiek mensen met een vlucht- of migratieachtergrond aan om te solliciteren. Wij hanteren geen sluitingstermijn voor deze vacature maar streven er wel naar om de functie in ieder geval voor de zomer vervuld te hebben. 

Join other entrepeneurs and tackle complex problems together

Join us to work together with other entrepeneurs to help support social initiatives